1.Waar het hart vol van is

Martijn Dekker                             

Workshopronde 1 is volgeboekt

Waar het hart vol van is… kun je mee aan het werk gaan

“Zaterdagochtend hoop ik dat mijn verhaal je aangesproken heeft. In ieder geval: ik ben dan lang genoeg aan het woord geweest. In de workshop gaan we aan de slag met datgene wat er gezegd is.”

Hoe zit het met jouw passie? Waar is jouw hart vol van? En hoe kun je daar ruimte aan geven in het werk en contact met je jongeren? Hoe kun je in jouw kerk bouwen aan jeugdwerk waarin jongeren zich gezien voelen? Waar zij kwijt kunnen wat er op hun hart ligt? In deze workshop gaan we samen in gesprek over deze vragen. En je denkt hierover verder na, voor je eigen gemeente of jeugdgroep.

Martijn Dekker
Martijn werkt als jongerenwerker bij Het Lichtpunt, de GKv Assen Kloosterveen. Hij is getrouwd en vader van een dochtertje. Naast het jongerenwerk mag hij graag spreken in jeugddiensten, kampen, studieavonden, etc…

2. Het verhaal

Evert Jan Hempenius

Het verhaal
In de Bijbel staan veel verhalen. In deze workshop neemt Evert Jan Hempenius jullie mee om een verhaal vanuit een ander perspectief mee te maken: “Je krijgt een verhaal uit de Bijbel en daarbij de opdracht om het verhaal te vertellen, vanuit het perspectief van één van de personen die in het verhaal een rol speelt. Het is mooi om te ontdekken hoe de verschillende perspectieven elkaar kunnen aanvullen en ook kunnen confronteren.”

Evert Jan Hempenius
Evert Jan geeft al jaren trainingen met en rond Bijbelstudies. Verder is hij verbonden aan de PKN. Hij is getrouwd en geniet van de kinderen en de kleinkinderen.

3. Gods stem horen

Annemarijn Dijkslag en Hanneke van Driel-van Dam

God verlangt naar een intieme relatie met ons. Een relatie waarin we zijn aanwezigheid ervaren en zijn stem horen. En er gehoor aan geven. Maar hoe spreekt God en hoe kunnen we ons gehoor op Hem afstemmen? Hoe weet je zeker of het God is en niet iets van jezelf of iemand anders? Welke dingen kunnen ons hinderen in het luisteren naar Gods stem? Hoe kun je ontdekken wat het unieke plan is dat God voor jouw leven heeft?

“In deze workshop willen we ingaan op hoe je kunt groeien in het horen van Gods stem. En hoe je een levensstijl kunt ontwikkelen waarbij intimiteit met God een belangrijke plaats heeft, zodat je kunt groeien in je bestemming. We baseren ons op (voorbeelden uit) de Bijbel en zullen daarnaast ingaan op persoonlijke getuigenissen en voorbeelden. We zullen je praktische handvatten geven om dit op je eigen leven toe te passen.”

Hanneke van Driel-van Dam en Annemarijn Dijkslag
Hanneke
vertrok in 2000 naar Mongolië, nadat ze daarover duidelijk Gods stem had gehoord. Zij heeft 12 jaar als zendeling in Mongolië gewerkt en gewoond. In 2012 trouwde zij met de Engelse voorganger Hugo van Driel en woont sindsdien in Engeland.
Annemarijn
werkte als psycholoog in Amsterdam. In 2015 riep God haar naar Engeland, voor een leven gericht op community en mission. Zij woont en werkt binnen een missionaire gemeente.
Hanneke en Annemarijn werken veel samen, zowel binnen als buiten de gemeente in Engeland. Zij verzorgen lezingen, workshops en cursussen gericht op het beter leren kennen van God en groei in je relatie met Hem.

4. Bijbellezen met kinderen

Jetze Baas

2e ronde is vervallen

Bijbellezen met kinderen
Waarom wil je met kinderen uit de Bijbel lezen. Wat wil je er mee bereiken? Trouwens Is Bijbellezen wel geschikt voor kinderen? De verhalen komen uit zo’n andere tijd en cultuur. Hoe kun je met kinderen daar toch wat mee? En hoe ga je om met verschillen tussen kinderen in één groep. Verschil in begrijpen, verschil in leeftijd…

“In deze workshop gaan we daar samen over nadenken. Dat geldt voor de vragen die je erbij hebt en de uitdagingen die je ervaart. Daarnaast is er alle gelegenheid je ervaringen te delen met elkaar en te dienen met tips en tops.”

Jetze Baas
Jetze is een ervaren opvoeder en niet alleen de praktijk van zijn eigen gezin. Hij was jarenlang werkzaam in het onderwijs. Daarnaast schreef hij boeken en artikelen over opvoeden. Jetze was betrokken bij de start en later hoofdredacteur van het christelijk opvoedmagazine ‘Aan de Hand’ (nu: Jente). Tegenwoordig deelt hij zijn kennis en ervaring via opvoedavonden in scholen en kerken. Tevens is hij trainer van jeugdleiders en catecheten via het YEP!-programma van BGO Jeugdwerk. Jetze is eigenaar van www.baasopvoedingenonderwijs.nl.

5. Werken met jeugd 12-16 jaar

Rolien Dijksterhuis

Workshopronde 1 en 2 is volgeboekt

Bomen over jezelf
Tijdens deze workshop ga je alleen (of in tweetallen) een wandeling maken. Om over jezelf na te denken, te spiegelen en te reflecteren.

“Aan de hand van allerlei opdrachten die te maken hebben met de omgeving waar je in loopt, probeer je jezelf in je hart te laten kijken. Waar word jij door geraakt?”

Een kwartier voor tijd verzamelen we ons weer om te delen en te bidden. Ook is er dan ruimte om (individueel) vragen te stellen over de wandeling.Trek dus gemakkelijke schoenen aan! Bij slecht weer gaan we binnen aan de slag  met hetzelfde thema, maar zullen we gebruik maken van binnen materialen.

Rolien Dijksterhuis
Roelien is een enthousiast en bevlogen persoon. Zij woont in Veenendaal, is getrouwd en blije moeder van een puberzoon. In haar dagelijks leven is Roelien trainer/coach bij Bureau Lumen CT voor jongeren, ouders en docenten en daarnaast is zij ook docent natuur- en scheikunde. Tevens is zij trainer van jeugdleiders en catecheten via het YEP!-programma van BGO Jeugdwerk.

“Kern van mijn werk is mijn verlangen om te verbinden wat soms gebroken is: verbinden met jezelf, verbinden met de ander en verbinden met God. Voor YEP! verzorg ik toerustingstrajecten in kerkelijke gemeentes voor jongerenwerkers (catecheten, jeugdleiders, etc.).”

6. Werken met Jeugd 17-25 jaar

Martine Versteeg

Workshopronde 1 en 2 is volgeboekt

Jeugdtrends 2019
Elk jaar komen een tiental jeugdwerkorganisaties bij elkaar om samen de trends te duiden onder jongeren (12-20 jaar) binnen het christelijk jeugdwerk. In deze workshop gaan we aan de slag met de Jeugdtrends 2019. Welke trends signaleren jeugdwerk professionals en wat betekent dat voor jou als jeugdwerker?

“Welke plaats hebben trends in jouw jeugdwerk? Samen gaan we een vertaal slag maken van de trends naar jouw eigen jeugdwerk praktijk.” 

Lees hier alvast de jeugdtrends van 2018

Martine Versteeg-ter Veen
Martine Is getrouwd met Marco en moeder van twee kinderen. Ze woont in Odijk en zou stiekem in een Tiny House willen wonen. Martine werkt als jeugdwerkadviseur bij NGK-Jeugdwerk en gaat stad en land af om samen met plaatselijke gemeenten na te denken over hoe kinderen, tieners en jongeren een plek hebben in de geloofsgemeenschap waar zij tot hun recht en bloei komen. Daarnaast is ze werkzaam bij MissieNederland als relatiemanager ‘Jeugd’.

7. Growing Young

Anko Oussoren

Growing Young

Wat hebben kerken nodig om aantrekkelijk te zijn voor jongeren?

‘Growing Young’ is een Amerikaans onderzoek naar wat kenmerkend is voor geloofsgemeenschappen waar jongeren tussen de 15 en 29 jaar actief betrokken zijn.Op de jeugdleidersconferentie hoop ik twee workshops te geven naar aanleiding van dit onderzoek.

Uit het boek Growing Young wil ik zes kernelementen aanreiken die ons kunnen helpen om als geloofsgemeenschap aantrekkelijk te zijn voor jongeren.Ook wordt nagedacht over de vertaalslag naar de praktijk.

Anko Oussoren is getrouwd, vader van drie kinderen en leeft zijn passie: jongeren binnen en buiten de kerk bereiken. Hij werkt bij het Praktijkcentrum

8. Om het hart van homo’s

Herman van Wijngaarden

Om het Hart van Homo’s
“Nee, we heten “Hart ván Homo’s”, niet “Hart vóór Homo’s”’ Zo moeten we de naam van onze stichting nogal eens corrigeren. Niet omdat we geen hart voor homo’s hebben (integendeel!), maar omdat ‘Hart van Homo’s’ beter uitdrukt wat we willen.” De stichting gaat voor een hart vol liefde – in de eerste plaats van en voor God. Van daaruit worden jongeren gestimuleerd om op een overwogen wijze met hun homo-zijn om te  gaan. Zo is de missie verwoord op www.hartvanhomos.nl.

“Zelf geloven we dat Jezus van christen-homo’s vraagt om single te blijven. Maar ook jongeren met een andere mening weten zich bij ons welkom. Binnen de huidige bijbelstudiegroepen kiest een minderheid op dit punt overtuigd voor onze visie. Het is ook maar één van de vele onderwerpen die we bespreken. Misschien zijn we soms teveel gefocust op die ene vraag: ‘Mag het nou wel of mag het nou niet?’ Voor een christen-jongere die homo is, zijn tal van andere onderwerpen belangrijk: Hoe kijkt God naar mij? Hoe kijk ik naar God? Hoe belangrijk is seks? Wat betekent vriendschap? Wat mag ik van de gemeente verwachten? Hoe houd ik het (geloven) vol?”

In deze workshop gaat het over hoe je homoseksualiteit in het jeugdwerk aan de orde kunt stellen. En hoe je homoseksuele jongeren kunt helpen, ‘zelfs’ als je vindt dat een homoseksuele relatie bijbels gezien op z’n minst niet vanzelfsprekend is. “We hoeven het niet met elkaar eens te zijn om hierover een goed gesprek te kunnen hebben!”

Herman van Wijngaarden
Herman is het grootste deel van zijn werkweek in dienst van de jeugdwerkorganisatie HGJB, vooral als maker van catechesemateriaal. Daarnaast zet hij zich in voor de stichting Hart van Homo’s. Hij schreef onder andere het boekje ‘Oké, ik ben dus homo – over homoseksualiteit en het volgen van Jezus.’ Hij noemt zichzelf ‘(gelukkig) ongetrouwd’ en is lid van de protestants evangelische gemeente Traject24 in Driebergen.

9. Bijbel en natuur

Mark van Heukelum

Over de rol van jongeren
I never met a child who is not fascinated about nature. The question is not how to get fascinated, but how did you lose it. If you did lose it, you lost a very great treasure. – sir David Attenborough

Vertaling: Ik heb nog nooit een kind ontmoet die niet gefascineerd is door de natuur. De vraag is niet hoe je gefascineerd raakt, maar hoe je het bent kwijt geraakt. Want als je het bent kwijt geraakt, ben je iets heel waardevols verloren.

De natuur spreekt aan. De natuur spreekt jongeren aan. Of dat nu tijdens sport, een wandeling, vakantie of in je dagelijkse omgeving is. De natuur is prikkelend voor al je zintuigen. Divers, extreem en indrukwekkend. De natuur zit vol lessen, oplossingen en voorbeelden. Een onuitputtelijke bron van inspiratie. En zoals je door een kunstwerk de kunstenaar kunt leren kennen, zo kunnen we God door zijn schepping leren kennen. Heel concreet.

“In deze workshop wil ik samen ontdekken waarom jongeren niet alleen ons hart nodig hebben, maar waarom wij ook juist het hart van jongeren nodig hebben.”
Wat is de natuurlijke rol van jongeren? Hoe raken ze betrokken? Hoe creëert de natuur binding, kracht, een sterk fundament? Wat zijn risico’s en gevaren? En kunnen wij dat vertalen naar concrete lessen die we zelf of aan jongeren kunnen meegeven? Deze workshop zal jou inspireren met fantastische (voor)beelden uit de natuur, op het scherm of als het weer mee zit in de natuur zelf. Zoek je mee?

Mark van Heukelum
Mark woont in hartje Utrecht met zijn vrouw Marije en drie kinderen, Puk, Wies en Boet. Hij is gefascineerd door de natuur! Als ecoloog werkt Mark aan natuurontwikkelingsprojecten en de waterkwaliteit van de Nederlandse rivieren. “De natuur is niet alleen iets moois om naar te kijken, maar juist ook een onuitputtelijke bron om van te leren. En als spreker probeer ik anderen te inspireren om mee te kijken en te ontdekken, op zoek naar concrete lessen en oplossingen.”

10. Energizer

Christa Wieske-Stolper en Betsy Meems-Vuijk

Workshopronde 1 en 2 zijn volgeboekt

Energizers
“Samenwerken, van elkaar leren en lol hebben; energizers staan voor krachtige korte spelletjes om groepswerk te versterken.”

De jeugdvereniging beginnen met een grappig spel om de sfeer er in te krijgen, even een korte onderbreking tijdens het gesprek of het eind van de avond afsluiten met een grappige groepsopdracht:

Energizers geven energie! 

Ze zijn goed te gebruiken voor kennismaking, ijsbrekers, conflicthantering, samenwerken en communicatie. En tijdens deze workshop gaan we verschillende vormen bij langs. Door ze zelf even gedaan te hebben kun je ze makkelijk inzetten in je eigen groep. Je krijgt aanwijzingen en instructie voor het effectief gebruiken van energizers. Doe je mee? Gegarandeerd plezier.

Christa Wieske
Christa Wieske-Stolper is getrouwd, heeft drie dochters en werkt parttime in het basisonderwijs (bovenbouw). Daarnaast is zij werkzaam als regisseur in een mediaproductiebedrijf waar promo’s voor bedrijven en scholen worden gemaakt.

11. Hartwerk

Simon van Leeuwen

Workshopronde 2 is volgeboekt

Hartwerk
We willen jongeren betrokken en actief houden, in onze kerken, in hun eigen geloofsleven en in de jeugdgroep waar ze deel van uit maken.

Maar wat is daar eigenlijk voor nodig? En zitten die jongeren wel op ons te wachten?

Deze workshop helpt je om aan te sluiten bij de behoeften van de jongeren door te kijken naar groepsprocessen, de psychologische ontwikkeling en de verschillende leerstijlen.

Simon van Leeuwen
Simon van Leeuwen werkt sinds tien jaar in de jeugdzorg en heeft vijf jaar zijn eigen praktijk voor coaching en psychotherapie voor jongeren van 12 t/m 25 jaar in Amersfoort, waar hij ook woont.

12. Actief met ICT!

Gerralt Landman

Workshopronde 1 en 2 is volgeboekt

Actief met ICT!
ICT en jongeren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In deze workshop leer je naast feitjes over mediagebruik onder jongeren verschillende handige, leuke en inspirerende tools kennen die je kan gebruiken in het jeugdwerk en op andere plekken.

“We gaan hier actief mee aan de slag. Neem je telefoon mee!”

Gerralt Landman
In het dagelijks leven is Gerralt een enthousiasteling die geniet van zijn vrouw, dochter, vrienden, muziek en spelletjes. Hij is docent Beeldende Vakken, docent Kunstgeschiedenis en ICT coördinator op de Guido in Arnhem.

13. Boeiend spel

Erik Smit en Wietske Noordzij

Boeiend spel
Spelletjes spelen is van alle eeuwen en culturen: goed voor ontspanning, sociale contacten en je kunt ervan leren. Wat is het verschil tussen spelletjes en digitale games? Steeds meer jongeren raken zo ‘geboeid’ door het gamen dat hun schoolprestaties en sociale contacten eronder lijden. Hoe kun je hen coachen op dit terrein? Wat zegt de Bijbel hierover en hoe pas je dat toe in deze tijd? Een boeiende workshop met veel praktische tips voor iedereen die een level verder wil komen met deze jongeren! 

Erik Smit en Wietske Noordzij
Erik en Wietske zijn bevlogen sprekers met een hart voor God en voor jongeren. Erik is opgeleid als chemisch technoloog. Samen met zijn vrouw heeft hij een gezinshuis met zes kinderen. Wietske is ontwikkelingspsychologe en jongerenwerker. Ze heeft met haar man twee eigen kinderen, daarnaast vinden regelmatig andere kinderen en jongeren tijdelijk een plekje in hun huis.

Samen zijn Erik en Wietske in 2015 Raise Up gestart: een denktank, kenniscentrum en trainingsorganisatie op het gebied van weerbaarheid, preventie en pastoraat voor kinderen en jongeren: “Door het geven van trainingen en het delen van kennis willen we een beweging op gang brengen van mensen die vanuit Gods liefde en Zijn Woord de volgende generatie sterk maken.”