Vrijdagavond : Wim de Groot

Hartenjagen
Via jou wil God het hart van jongeren bereiken. Ik vind het nogal wat. Want hoe bereikbaar is je eigen hart eigenlijk?

Als ik naar mezelf kijk dan zit er nog wel eens twijfel. Maar ook boosheid, vragen, gevecht met God. Ook word ik heel vaak in beslag genomen door allerlei bijzaken. Zomaar is mijn hart onbereikbaar. Voor God. Maar vaak ook voor de mensen om me heen. En wat voor jou en mij geldt, dat geldt ook voor de jongeren in jouw club.

Hoe kun je dan weer bereikbaar worden voor God en de jongeren? En hoe bereik je vervolgens hun hart? Vanuit Hosea wil ik je graag meenemen op een zoektocht. Ik nodig je van harte uit om mee te gaan.

Wim de Groot is, zoals hij zelf zegt: van harte pastor in en vanuit een kerk in hartje Rotterdam

Vrijdagavond Wim de Groot

Zaterdag : Martijn Dekker

Waar het hart vol van is…
We praten in de kerk veel over ons hart: ‘we moeten onze taken met ons hart kunnen doen’, ‘we moeten elke keer weer met elkaar stil staan bij het hart van de kerk’. Oftewel: het hart in de kerk gaat over onze passie, over de dingen die we echt belangrijk vinden.

In mijn verhaal wil ik daarbij stil staan. Over wat je passie is als jeugdleider, catecheet, predikant of… Hoe belangrijk het is dat je dicht bij die passie blijft. En daarnaast kijken we naar wat echt belangrijk is in het contact en het werk met jongeren. Wat is nodig om een contact op te bouwen waarbij jongeren ook hun hart voor jou zullen openen?

Martijn Dekker
Martijn werkt als jongerenwerker bij Het Lichtpunt, de GKV Assen Kloosterveen. Hij is getrouwd en vader van een dochter en een zoon. Naast het jongerenwerk mag hij graag spreken in jeugddiensten, kampen, studieavonden, etc.

Zaterdagmorgen Martijn Dekker