PERSBERICHT

BGO Jeugdwerk gaat verder als Stichting JLC

Jeugdleidersconferentie is springlevend

De Jeugdleidersconferentie in januari is een begrip.Jaarlijks laten gemiddeld 350 jeugdwerkers zich inspireren, zodat zij in hun gemeente jongeren kunnen inspireren. De nieuwe Stichting JLC waarborgt dat deze conferentie springlevend blijft. “Het is een geestelijke boost voor jeugdwerkers, daar blijven we ons met hart en ziel voor inzetten.”

Stichting JLC is de voortzetting van BGO Jeugdwerk, dat na de Vrijmaking ontstond om gereformeerde jeugdleiders te ondersteunen. “Onze naam was misschien niet zo bekend maar onze activiteiten gelukkig wel, zoals het bijbelstudiemateriaal en de Jeugdleidersconferentie”, vertelt voorzitter Gerrit Wim van Veelen.

BGO Jeugdwerk, voluit de Bond van Gereformeerde Ouderverenigingen,verzorgde 72 jaar bijbelstudiemateriaal voor de jeugd van de kerk. Vroeger Rechte Sporen geheten en de laatste jaren in een moderner jasje Track7. Het aantal afnemers liep echter in de loop van de tijd gestaag terug. “Op een gegeven moment is het niet meer rendabel en daarom zijn we er met ingang van afgelopen kerkelijk jaar mee gestopt”, licht penningmeester Wim Holsappel toe. Met het wegvallen van de abonnees, had de bond geen leden meer. Gekozen is daarom om een stichting te worden met een naam die duidelijk maakt dat de Jeugdleidersconferentie centraal staat: Stichting JLC.

Geestelijke boost

De doelstelling blijft ‘jeugdwerkers in de kerk ondersteunen, trainen en opbouwen’. Van Veelen: “Jeugdwerkers hebben zelf ook ‘voeding’, begeleiding en training nodig. Daarom bieden we ondersteuning aan. In de tijd dat ik jeugdleider was, bestond de Jeugdleidersconferentie al; ik denk dat het in de jaren zeventig is ontstaan.” Op het programma staan lezingen en workshops, en er is tijd voor ontmoetingen worship. “Er is honger naar geloof, naar inhoud, naar praktische handvatten”, vervolgt de voorzitter. “Op de conferentie kun je je laten vullen, met goede voeding; het is een geestelijke boost.” “Het voorziet echt in een behoefte”, stelt Holsappel.“Jeugdleiders kunnen zelf bijtanken, inspiratie opdoen, elkaar ontmoeten, God prijzen. Het is voor ons als organisatie een uitdaging om steeds weer opnieuw iets moois neer te zetten. Daar blijven we ons met de nieuwe stichting met hart en ziel voor inzetten.”

Maatwerk in de gemeente

De drijfveer van de bestuursleden is ‘omdat Hij ze liefheeft’, wat gekozen is als motto van de Jeugdleidersconferentie. “Jeugdwerkers willen het geloof met jongeren delen, zodat ze God leren kennen en een persoonlijk geloofsleven opbouwen. Jongeren hebben houvast nodig, jeugdwerkers vervullen hierin een belangrijke rol”, aldus Van Veelen. “Jeugdwerk is de kern van de gemeente”, vult Holsappel aan. Daarom gaat Stichting JLC ook verder met het Youthworkers Education Program YEP! “Dit coachingstraject is maatwerk, omdat er behoefte is om in de kerkelijke gemeente training en ondersteuning te krijgen voor het jeugdwerk”, zegt Van Veelen. YEP! heeft sinds 2012 in een groot aantal kerken gedraaid.

Interview

BGO Jeugdwerk wordt Stichting JLC: Jeugdleidersconferentie is springlevend

Geestelijke boost voor jeugdwerkers

De Jeugdleidersconferentie in januari is een begrip. Jaarlijks laten gemiddeld 350 jeugdwerkers zich inspireren, zodat zij in hun gemeente jongeren kunnen inspireren. De nieuwe Stichting JLC waarborgt dat deze conferentie springlevend blijft. De stichting is de voortzetting van BGOJeugdwerk, dat na de Vrijmaking ontstond om gereformeerde jeugdleiders te ondersteunen. In 72 jaar is veel veranderd en het jeugdwerk veranderde mee. Terugblikken en vooruitkijken met twee bevlogen bestuursleden: “Jeugdwerk is de kern van de gemeente; investeren in jeugdwerk is investeren in het bestaansrecht van de gemeente in de toekomst”.

BGO Jeugdwerk, opgericht in 1946, stamt uit de tijd van de Vrijmaking. Toen het standaard was dat de vrijgemaakte jeugd werd onderwezen met vrijgemaakt materiaal. Wie is niet groot geworden met Rechte Sporen op de jeugdvereniging? “Onze naam is misschien niet zo bekend maar onze activiteiten gelukkig wel, zoals dat bijbelstudiemateriaal en de Jeugdleidersconferentie”, vertelt voorzitter Gerrit Wim van Veelen.

Het begon als Gereformeerde Jeugdleidersorganisatie, met in de hoogtijdagen dertien regioafdelingen. Per regio kwamen jeugdleiders bij elkaar voor bijbelstudie en ervaringen uitwisselen. Omdat jeugdwerkers nogal eens rouleren, bleken de verantwoordelijke ouderverenigingen een stabieler aanspreekpunt. Daarom werd de naam: Bond van Gereformeerde Ouderverenigingen, later afgekort tot BGOJeugdwerk. De doelstelling bleef ‘jeugdwerkers in de kerk ondersteunen, trainen en opbouwen’ en is nu overgenomen door de nieuwe Stichting JLC.

Passie voor jongeren

De drijfveer van de stichting is ‘omdatHij ze liefheeft’, wat gekozen is als motto van de Jeugdleidersconferentie. “Jeugdwerkers willen het geloof met jongeren delen, zodat ze God leren kennen en een persoonlijk geloofsleven opbouwen. Jongeren hebben houvast nodig, jeugdwerkers vervullen hierin een belangrijke rol”, aldus Van Veelen. “Jeugdwerk is de kern van de gemeente”, vult medebestuurslid Wim Holsappel aan. “De meeste kerken onderschatten wat er van een jeugdwerker gevraagd wordt. Je bent geestelijk inspirator, maar ook een vertrouwenspersoon.”

Beide bestuursleden zijn zelf jeugdleider geweest. “Jeugdleider bèn je, dat doe je er niet even bij. Als ik niet goed voorbereid was, had ik een waardeloze avond”, is de ervaring van Van Veelen. “Dat zie ik terug in de reacties van de jeugdwerkers van nu. Je moet je het onderwerp eigen maken en je verdiepen in de jeugd, in wat hen bezighoudt.” “Het mooie is de wisselwerking: het contact met jongeren houdt mezelf ook scherp”, deelt Holsappel zijn passie voor jongeren.

Relatie met Jezus

Hoe ben je in het geloof een voorbeeld voor jongeren? Hoe kun je hen bijstaan als ze zelf gaan kiezen, zo tussen de 12 en 18 jaar? “Essentieel voor jeugdwerkers is dat ze zelf een relatie met Jezus hebben, dat hun hart op God gericht is”, zegt Van Veelen. “Jeugdwerkers hebben zelf ook ‘voeding’, begeleiding en training nodig.Daarom bieden we ondersteuning aan. In de tijd dat ik jeugdleider was, bestond de Jeugdleidersconferentie al. Ik denk dat het in de jaren zeventig is ontstaan. We kwamen meerdere keren bij elkaar in De Bron in Dalfsen en nu is ons vaste adres De Werelt in Lunteren. In het begin was de conferentie alleen op vrijdagavond, later werd dat uitgebreid met de zaterdag.”

Op het programma staan lezingen en workshops, en er is tijd voor ontmoeting en worship.“Het voorziet echt in een behoefte”, stelt Holsappel. “Jeugdleiders kunnen zelf bijtanken, inspiratie opdoen, elkaar ontmoeten, God prijzen. Worship is een belangrijk onderdeel, daar geniet ik zelf ook altijd erg van. Je ziet deelnemers met een gevuld hart, met een lach naar huis gaan.” “Mensen zijn geraakt, hebben iets moois meegemaakt”, voegt Van Veelen toe. “Ieder jaar evalueren we en de conferentie krijgt een 7,5 tot een 8 gemiddeld. Met opmerkingen als: ‘Heerlijk, ik kan er weer een jaar tegenaan’. Dat is geweldig toch, daar doen we het voor. We inspireren jeugdwerkers en ze komen graag terug, ook de workshopleiders en hosts. Het grote geheim is Gods geest; er is honger naar geloof, naar inhoud, naar praktische handvatten. Op de conferentie kun je je laten vullen, met goede voeding; het is een geestelijke boost.”

Het traditionele paadje

Het jeugdwerk veranderde mee met de tijd. Catechisatie en vereniging worden tegenwoordig vaak gecombineerd en het geloofsonderwijs is minder groepsgericht. Er is meer aandacht voor jongeren verantwoordelijkheid geven en daadwerkelijk bij de gemeente betrekken. “Jeugdwerk staat gelukkig hoog op de agenda van de kerk”, constateert Holsappel. “Die bezinning is keihard nodig, want de kerk is niet meer het enige platform voor jongeren. Daarover kun je je zorgen maken, maar er is ook veel moois aan de gang. Zie maar eens hoeveel jongeren naar de pinksterconferentie Opwekking gaan of mooie gesprekken voeren op een christelijke studentenvereniging.” Van Veelen: “Als je leven mag uit Gods genade, gaat het niet meer om zuilen, kerken en vormen; het gaat over Jezus. We zijn kerk in deze tijd en moeten het traditionele paadje durven loslaten en jongeren meer als individu benaderen. Het mooist is als jeugdwerkers meerdere jaren met jongeren meelopen en ook daarna interesse blijven tonen.”

De veranderingen in het jeugdwerk zijn terug te zien in de deelnemers van de Jeugdleidersconferentie. Naast verenigingsleiders en catecheten, kwamen er jeugdouderlingen, mentoren, jeugdwerkers en -predikanten;en naast ouderverenigingen schuiven ook jeugdcommissies en jeugdraden aan. De conferentie is niet meer exclusief voor de GKv, maar voor alle christelijke jeugdwerkers.

Rechte sporen

Na 72 jaargangen is er wel een einde gekomen aan het bijbelstudiemateriaal. Rechte Sporen werd Track7, maar het aantal afnemers liep in de loop van de tijd gestaag terug. “De afgelopen vijftien jaar gingen we van 11.500 naar duizend exemplaren”, licht penningmeester Holsappel toe. “Om de kosten te drukken, brachten we steeds minder nummers per jaar uit. Op een gegeven moment is het niet meer rendabel en daarom zijn we er met ingang van afgelopen kerkelijk jaar mee gestopt.”

“Dat is geen slecht teken”, benadrukt hij. “Er kwam namelijk steeds meer goed materiaal voor jongeren. En jeugdleiders kijken ook over de muren van de eigen kerk, op zich is dat een goede ontwikkeling. Dan moet je niet per se een oude traditie in stand willen houden.” “Het uitgangspunt van ons materiaal was: wat zegt de Bijbel en hoe pasje dat toe in het dagelijks leven. Tegenwoordig kijken ze naar: wat gebeurt erin de wereld en wat vind ik daarover in de Bijbel. Zo kom je makkelijker met jongeren in gesprek, maar daarvoor moet je heel actueel kunnen schrijven en daar konden wij niet tegenop”, legt Van Veelen uit.

Met het wegvallen van de abonnees, had de bond van ouderverenigingen geen leden meer. Gekozen is daarom om een stichting te worden met een naam die duidelijk maakt dat de Jeugdleidersconferentie centraal staat.

Maatwerk in de gemeente

Stichting JLC gaat ook verder met YEP!, hetYouthworkers Education Program. Dit coachingstraject is in 2012 ontstaan vanuit de Jeugdleidersconferentie. “We merkten dat er behoefte was om in de kerkelijke gemeente training en ondersteuning te krijgen voor het jeugdwerk. De jeugdleiders wisselen nogal eens per seizoen en als er geen visie of overdracht is, moet elke keer het wiel opnieuw uitgevonden worden. YEP! is maatwerk, we gaan in op vragen die in een gemeente leven. Het programma heeft inmiddels in een groot aantal kerken gedraaid. Je ziet zegen op de vragen van de gemeente ter plekke gebeuren”, getuigt Van Veelen. Nu is eerst alle aandacht gericht op de Jeugdleidersconferentie op 18 en 19 januari, beide bestuursleden organiseren zelf mee. “Op zaterdagmiddag om vijf uur als alles is opgeruimd, zijn we echt uitgewoond”, lacht Van Veelen. “En in maart gaan we evalueren met de hosts en met elkaar alweer over het thema van volgend jaar nadenken”, kijkt Holsappel vooruit.“Het is een uitdaging om steeds weer opnieuw iets moois neer te zetten. Daar blijven we ons met de nieuwe stichting met hart en ziel voor inzetten.”

[kader]YEP!
Het Youthworkers Education Program YEP! is professionele training en coaching voor jeugdwerkers op maat. De rode draad is:

  • hoe kan de Bijbel je inspireren en helpen bij het jeugdwerk,
  • hoe ga je op een goede – en bij jou als persoon passende – manier met jongeren om,
  • waar loop je in de praktijk tegenaan en hoe wissel je ervaringen uit en leer je van elkaar,
  • hoe bedenk je bij jou passende en uitvoerbare werkvormen en verwerkingsmethoden.