Het organisatieteam bestaat uit :

Saskia Maarse                          saskia@jeugdleidersconferentie.nl

Gerrit Wim van Veelen           gerritwim@jeugdleidersconferentie.nl

Wim Holsappel                        wim@jeugdleidersconferentie.nl

Algemeen                                  info@jeugdleidersconferentie.nl

Contact via een van bovenstaande mailadressen.

Twitter: 

Je kan ons volgen via @jeugdleiders.

Gebruik #JLC18 als het over de conferentie gaat.

Youthworkers Education Program YEP!

Jongeren hebben behoefte aan voorbeeld figuren in hun leven.

Jeugdwerkers kunnen zulke mensen zijn (onder jeugdwerkers verstaan wij iedereen die in de kerk met jeugd bezig is, jeugdleiders, catecheten, jeugdouderlingen, predikanten, mentoren van jeugdgroepen of hoe ze ook maar heten).

Hoe kan je als jeugdwerker jongeren laten zien dat Jezus voor jou belangrijk is in je leven. En dit niet alleen aan de jongeren laten zien, maar ook aan elkaar.
Hoe kan je van elkaar leren en elkaar als jeugdwerker ondersteunen.

Dit doe je niet “zomaar”, maar zal geleerd moeten worden.

Daarvoor is door professionele coaches voor de BGO een compleet programma opgezet.Het Youthworkers Education Program YEP!

De rode draad in dit programma is

* Hoe kan de bijbel je inspireren en helpen bij het jeugdwerk
* Hoe ga je op een goede manier en bij jou als jeugdwerker met jongeren om
* Hoe loopt het in de praktijk, waar loop je tegen aan en hoe wissel je ervaringen uit en leer je van elkaar
* Hoe bedenk je bij jou passende en uitvoerbare werkvormen en verwerkingsmethoden

Buiten die rode draad zal steeds gekeken worden, waaraan in jullie gemeente bij jullie jeugdwerkers behoefte is. En hoe we dit via maatwerk in het programma kunnen vormgeven.

Daarvoor maken we een plan met specifieke accenten dat aan jullie wordt voorgelegd.

Wil je meer weten of een vrijblijvende intake. Mail naar gerritwim@jeugdleidersconferentie.nl