Thema jeugdleidersconferentie 2019

WE HEBBEN JE  NODIG!

Jongeren hebben jeugdleiders nodig die zich geïnspireerd en gevuld weten van Gods liefde en nabijheid. Hem willen zoeken en zich door Zijn Geest laten vinden en vullen.
Een jeugdleider die van hieruit echt tijd en energie wil steken in jongeren. Niet een plichtmatig uurtje de groep draaien omdat je gevraagd bent en ze niemand anders konden vinden. Maar omdat je Gods liefde en nabijheid wilt uitstralen naar de jongeren. Met hen wilt optrekken, oprecht in hen geïnteresseerd zijn, tot zelfs nadat de jeugdperiode is afgesloten.

Omdat je HART naar hen uitgaat hebben de jongeren je hard nodig.

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 januari 2019 spreken ds. Wim de Groot en Martijn Dekker over het thema We hebben je HART nodig!

Wij laten ons samen op deze conferentie stil zetten om God te ontmoeten en Hem om hulp te vragen. Want als wij ons HART niet laten vullen met en door Gods Geest, kunnen wij niet voldoende laten zien wat Jezus voor ons en de jongeren gedaan heeft.
“God, geef ons en de jongeren een HART dat naar U verlangt en help ons jongeren dicht bij U te brengen…”

Door gebed, sprekers, ontmoeting, workshops, Bijbellezing, liederen en muziek laten we ons raken door zijn Geest. We delen verhalen en ervaringen. En we laten ons opbouwen zodat wij Gods vasthoudende liefde mogen doorgeven en voorleven.
Samen in de naam van Jezus!

Aanmelden/inschrijven kun je door te klikken op :    INSCHRIJVEN   

Missie jeugdleidersconferenties

MISSIE

Iedereen die met jongeren werkt heeft de verantwoordelijkheid èn het voorrecht om hen te helpen meer als Jezus te worden.

Jeugdwerkers verlangen ernaar om de boodschap van God aan te laten sluiten bij de beleving van jongeren zodat zij Zijn zoon Jezus, en elkaar, (beter) leren kennen.

Zo ontstaat er een relatie met Hem en met elkaar, waardoor zij een leerling van Jezus worden. Dan kunnen zij door het werk van de Geest van God een levend en zichtbaar geloof uitdragen. Zodat de liefde van Jezus voortleeft in onze wereld.

Jeugdwerker, ben jij bereid jouw leven met God, met z’n ups en downs, te delen met jongeren? Laat jij je door God gebruiken om verschil te maken in hun leefwereld?

Je hoeft het niet alleen te doen. Ook jij bent leerling van Jezus, vraag Hem om hulp en bid om de Geest om Zijn beeld te weerspiegelen. Weet je geliefd door God de Vader en geef Zijn liefde door!