1. Doorspreken thema Hou vast

Simon van Leeuwen

Workshopronde 1:  Vasthouden

Hoe lukt het jou om je doelgroep vast te houden? En als je ze dan vasthoudt, hoe houd je dan hun aandacht vast? In deze workshop bespreken we niet de zoveelste wonderformule en gaan we ook niet kijken hoe wij als volwassenen weer hip kunnen worden (helaas.. we zijn te oud!). In plaats daarvan staan we stil bij onze eigen houding in het licht van de psychologische ontwikkeling van de jongere. Hoe stemmen wij af op de ontwikkelingsfase, op talenten en interesses en bovenal: hoe stemmen we relationeel af?

Workshopronde 2 : Houd me vast – Laat me los 

Jongeren willen losgelaten worden. Hun eigen ding doen. Zelf bepalen. Totdat het ze niet meer lukt. Ze lopen vast. En dan willen ze op terug kunnen vallen op een veilige basis, en als je geluk hebt behoor jij tot die veilige basis. In deze interactieve workshop zoomen we in op deze soms onnavolgbare bewegingen die jongeren hierin maken. Hoe vang je ze op? Hoe steun je ze in roerige tijden? Welke grenzen zijn nodig en welke zijn absoluut overbodig? En hoe ga je er als jeugdleider mee om als je je zorgen maakt over een jongere? Neem gerust een (aantal) praktijkvoorbeeld(en) in gedachten mee!

2. Ontdekkend bijbellezen

Ronde 1 is volgeboekt

Ingrid Plantinga

Veel jongeren willen best de Bijbel lezen en zijn gemotiveerd om de diepte in te gaan, alleen niet op de traditionele manier. Hoe kun je de Bijbel tot leven brengen bij jongeren? En hoe kun je jongeren stimuleren om zelf te gaan ontdekken wat de waarde is van bijbelteksten voor hun leven?

In deze workshop worden tips en gegeven gaan deelnemers aan het werk om zelf nieuwe vormen van bijbellezen te ervaren. In de workshop krijg je ook een inkijkje in de achtergronden en ontwikkeling van de boeken en filmpjes van ‘OPEN | Ontdekkend bijbellezen voor jongeren’.

OPEN | Ontdekkend bijbellezen voor jongeren – Dit materiaal is door Ingrid en haar collega’s ontwikkeld voor twintigers en laat zien hoe bijbellezen een uitdagende ontdekkingstocht kan zijn!

Ingrid Plantinga
Ingrid Plantina is theoloog en projectleider bij het Praktijkcentrum waar ze producten ontwikkelt voor jeugdwerk, bijbelstudie en liturgie.

3. Hart voor jongeren

Ronde 1 en 2 is VOLGEBOEKT

Sijtze de Bruijne

Voor allen die met/voor jongeren werken en hart (willen) hebben voor jongeren.
Wat houdt jongeren bezig, hoe reageren ze? Waarom op die manier en hoe ga je daar als leider effectief mee om? Hoe geef je hen ruimte zichzelf te zijn en te ontdekken? Leiding geven is een relatie met hen aangaan. Hart, oor en oog voor deze jongeren drijft ons om onze gaven, talenten en tijd te geven zodat zij Gods liefde meer en meer leren zien.

Sijtze de Bruine
Sijtze de Bruine heeft als trotse vader en opa en als voorganger van GKv Balkbrug (gemeente Hardenberg) een hart voor jongeren. Hij is tien jaar docent godsdienst geweest in het VO in Rotterdam. Toen en nu ligt in zijn werk vooral de focus op de jongere, in catechese en in het voorgaan in diensten (eigentijds taalgebruik): “Vandaar ook mijn titel van mijn workshop. Want vanuit deze houding, vind ik het geweldig om jongeren met de bijbel kennis te laten maken.”

4. Lees je bijbel, bid elke dag…..???

Ronde 1 en 2 is VOLGEBOEKT

Wim de Groot

“Ik vind bijbellezen moeilijk. Dus ik begrijp het als jongeren er niet toe komen.”
De vraag is: waarom willen we eigenlijk dat ze in de bijbel lezen? Is er niet heel wat anders nodig? Daarover gaan we in gesprek in de workshop ‘Lees je bijbel, bid elke dag…???’. Vanuit enkele basisideeën over wat de bijbel voor ‘n boek is, gaan we op zoek naar alternatieven.

Wim de Groot
Wim de Groot is vader van drie twintigers en een tiener. Ook is hij predikant in hartje Rotterdam. Hij stoeit veel met jeugdwerk en zoekt naar antwoorden op actuele vragen in jeugdwerk.

5. Gewoon en speciaal

José Korsaan

Bijbelonderwijs aan mensen met een beperking

Waarin kunnen mensen met een verstandelijke beperking ‘gewoon’ meedoen in het gemeenteleven, en waar zijn speciale aanpassingen nodig? Jij krijgt nieuwe ideeën en inspiratie om sámen gemeente te zijn.
En tips over de plek van mensen met een verstandelijke beperking in jouw gemeente. Daarbij krijg je uitleg over het gebruik van de methode ‘Bijzonder!’.

 

José Korsaan
José Korsaan is, oa. auteur van de catechesemethode Follow Up! en Bijzonder! Bijzonder! is een bijbelmethode speciaal ontwikkeld voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
Meer over ‘Bijzonder!’

6. Hart voor de schepping

Esther Gijsbertsen-Vogelaar

Esther Gijsbertsen-Vogelaar spreekt namens A Rocha en neemt je mee op groene missie. Met haar ervaring als docent godsdienst, catecheet, en werk op het veldstudie centrum van A Rocha Kenia wil zij samen met jou op zoek hoe jongeren te betrekken bij Gods kunstwerk: onze aarde.

Wat is jouw relatie met de schepping? Je zult dit eerst bij jezelf moeten ontdekken voordat je de boodschap van hart voor de schepping kunt overbrengen naar de jongeren. Wat leert de Bijbel ons over de schepping? Laat je inspireren en verwonderen.
Vervolgens vertalen we wat we in onze ontdekkingstocht zijn tegen gekomen in werkvormen die je kunt gebruiken in het jeugdwerk.
Je gaat naar huis met meer hart voor de schepping en concrete werkvormen als houvast in je groene missie.

Esther Gijsbertsen

Esther Gijsbertsen. Spreker voor A Rocha. Liefde voor Gods schepping en hart voor jongeren komen samen in de workshops die ik verzorg voor A Rocha. Mijn ervaring als docent en de periode dat ik werkzaam was op het veldstudiecentrum van A Rocha Kenia neem ik mee in mijn groene missie.

7. Be-Loved : Seksualiteit en weerbaarheid

Wietske Kruyswijk

In deze workshop staat het onderwerp Seksualiteit centraal. Wat is ons verhaal naar jongeren? Wat communiceer je en hoe doe je dat? Aan het einde van deze workshop ga je weg met concrete handvatten en praktische tips over hoe je hier in de praktijk mee om kan gaan.

 

Wietske Kruyswijk
Wietske Kruyswijk is eigenaar van het ontwikkel- en projectbureau Weerbaar in Seksualiteit. Zij is sinds 2010 actief binnen het Voortgezet Onderwijs om de seksuele weerbaarheid van leerlingen te bevorderen door ontwikkeling van innovatieve lesmaterialen, weerbaarheidstrainingen, docententrainingen, ouderavond en projecten.

WiS – ´Weerbaar in Seksualiteit´ wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de deskundigheid van professionals in het onderwijs die zich bezighouden met de seksuele weerbaarheid van jongeren. Meer informatie: www.wiseducatie.nl / www.weerbaarinseksualiteit.nl

8. Homoseksualiteit, hoe heb je het erover?

VERVALLEN

Herman van Wijngaarden

Een jongere in je groep heeft in haar vriendenkring iemand die homo is. Voor een andere is ‘homo’ vooral een scheldwoord. En misschien zit er wel iemand in je groep die zelf homo is…
Als leidinggevende zou je het onderwerp best aan de orde willen stellen, maar hoe doe je dat? Waar moet je rekening mee houden? Welke werkvormen zijn geschikt? En ook: hoe betrek je de Bijbel erbij? Over dit soort vragen willen we met elkaar nadenken. Ten slotte bespreken we kort wat jouw rol is als een homoseksuele jongeren met zijn/haar verhaal bij jou komt.

Herman van Wijngaarden
Herman van Wijngaarden is lid van de werkgroep ‘Hart van Homo’s’. Hart voor Homo’s vindt dat er meer ruimte moet komen voor homoseksuele jongeren binnen orthodox-christelijke gemeenschappen en wil informatie geven en steun bieden aan jongeren die zoeken naar een manier om met hun homoseksualiteit om te gaan
. Meer over ‘Hart voor Homo’s’

9. Trauma

Karin Harsevoort-Zoer

Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen

In deze workshop word je meegenomen in het onderwerp: Trauma. Ieder van ons heeft in zijn of haar leven meer of minder ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt. Dit kan eenmalig zijn , maar ook  langdurig bijvoorbeeld als er sprake was van chronische onveiligheid en afwijzing. Het meemaken van trauma ’s beïnvloedt het kijken naar jezelf, de ander en de wereld om je heen. Een onverwerkt trauma is als een open wond, die steeds opnieuw gaat bloeden. In gedrag en emoties is dat te merken. Ook als  jeugdleider kun je  gemakkelijk “getriggerd” raken door sommige jongeren. In deze workshop krijg je  begrip en inzicht in wat ingrijpende ervaringen met jou en de ander doen. Door o.a. gebruik van beeldend materiaal, voorbeelden en korte leuke oefeningen, blijft het geleerde hangen en kun je er wat mee in de praktijk van elke dag!

Karin Harsevoort-Zoer
Karin Harsevoort-Zoer komt uit Zwolle en is werkzaam als GZ(gezondheidszorg)psycholoog /gedragstherapeut  op een polikliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Een van haar specialismen is traumatherapie, waaronder EMDR. Tevens  is zij als coach en trainer betrokken bij  Stichting Groundwork, christelijke integratie therapie.

10. Hou vast

RONDE 1 en 2 VOLGEBOEKT

Martijn Dekker

Jongeren en kerk – heeft die combinatie nog toekomst?
Het aantal jongeren dat lid is van de kerk is al heel wat jaren aan het dalen. Jongeren verlaten (in stilte) de kerk en steeds vaker wordt gesproken over ‘geloofsverlating’: jongeren die wel ingeschreven blijven staan, maar God vaarwel hebben gezegd. De jongeren die blijven, kunnen soms ook kritisch zijn op de kerk. En het is goed mogelijk dat je dit soort voorbeelden van dichtbij kent – uit je eigen gezin of jeugdgroep.

In deze workshop ga je met elkaar in gesprek over jongeren en de kerk. Hoe houden we jongeren vast? Hoe ga je om met jongeren die niks meer met kerk of God willen?

“En die grote vraag van de titel: ik geloof heilig dat de kerk een plek is waar jongeren tot bloei komen. Maar wat is daarvoor nodig? Wat hebben jongeren nodig? Hoe kan de kerk een plek zijn en blijven waar jongeren zich thuis voelen? Met die vragen gaan we aan de slag. Om samen op zoek te gaan.”

Martijn Dekker
Martijn Dekker is jongerenwerker in de GKv van Assen Kloosterveen en spreker. “Ik vind het geweldig om met jongeren te mogen werken en er voor te zorgen dat de kerk een plek mag zijn waar ze zich thuis voelen!” Eigen blog: www.martijndekker91.wordpress.com

11. (basis)principe voor het werken met jeugd

Ronde 2 is volgeboekt

Gerande Sikkema

(basis)principe voor het werken met de jeugd
Zoveel willen, zoveel dromen, zoveel mogelijkheden en zoveel kansen…

Sta stil en reflecteer op het fundament en de basisprincipes voor het jeugdwerk. We gaan samen spiegelen. Welke houding en welke uitgangspunten zijn van essentieel belang als je werkt met jeugd? Samen staan we stil bij de uitgangspunten die jij hanteert. Staan we vanuit de juiste starthouding klaar? Of hebben we vooronderstellingen en verborgen verwachtingen? Geef aandacht aan de basis en merk de directe uitwerking daarvan op jouw jeugdwerk. Interactief voor mensen die durven en informatief voor mensen die willen leren over grondhoudingen.

Gerande Sikkema-Aalvanger
Gerande Sikkema-Aalvanger is opgeleid als godsdienstdocent en werk als jeugdleider en professioneel catecheet. Ze is moeder, ondernemer met een eigen Bed & Breakfast en werkt voor Wycliffe Nederland: “Het verbindende element is dat ik werk en leef op het kruispunt van ondernemerschap en overtuigd christen zijn. Dit brengt uitdaging en afwisseling. Als ik aan de slag ben doe ik dat volgens een aantal basisprincipes. En daar gaan we samen mee aan het werk!”

12. Jong en depressief

Ineke Bos

Wat houdt een depressie in? Wat kun je doen als jij je zorgen maakt? Hoe bespreek je deze zorgen en met wie? Welke invloed heeft een depressie op het geloof? Hoe kun je met een depressieve jongere omgaan en hem/haar ondersteunen? Wat te doen als een jongere vertelt over suïcidale gedachten?
Als jij, als jeugdleider, opmerkt dat het met een jongere niet goed gaat of dat iemand somber is, weet je niet altijd hoe je daar mee om moet gaan. Het is belangrijk dat je iets doet met signalen die er op kunnen wijzen dat er sprake is van een depressie. Signalen die niet altijd duidelijk zijn, want iedereen voelt zich wel eens neerslachtig en zeker in de adolescentie kan de stemming wisselend zijn.

In deze workshop leer je over het herkennen van signalen die erop kunnen wijzen dat er meer aan de hand is dan een puberale somberheid.

Ineke Bos
Ineke Bos is GZ-psycholoog en werkzaam als gedragswetenschapper bij Jeugdbescherming Overijssel.

13. Bijbels drama

Christa Wieske-Stolper 

De Koning

Wat is jou excuus om geen tijd te hebben voor God?
In deze workshop “de Koning” ga je een Bijbeltekst beleven, heel eenvoudig door muziek en
een simpele inbreng. Maar wel met een krachtige uitwerking!
Hierin ga je merken dat je op een gemakkelijke manier de Bijbel kunt ‘vertalen’ naar jongeren, een manier die dicht bij ze komt.
Probeer het maar eens!

Christa Wieske-Stolper
Christa Wieske-Stolper is leerkracht in het basisonderwijs en heeft een eigen mediabedrijf.
Mede hierdoor weet ze Bijbelse teksten met beeld en geluid op een indrukwekkende manier te combineren.

14. In actie tegen geweld

Maartje Westeijn en Hanna van der Horst

De workshop van Tear is een klein beetje aangepast.

De trainingKrav Maga is komen te vervallen

Eén op de vier jongeren tussen 14 en 20 heeft ervaring met geweld in een relatie. Wij geloven dat geweld als dit kan stoppen door de stilte te doorbreken rondom (seksueel) geweld. Maar wat verstaan we eigenlijk onder geweld? Welke vormen van geweld maken tieners dan mee?
In deze workshop bespreken Hanna en Maartje met welke geweldsituaties van ‘gender based violence’ tieners te maken krijgen.
Al jarenlang is Tear actief in het buitenland om geweld tegen meiden en jongens te stoppen in Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Aan de hand van filmpjes en voorbeelden van kerken uit het buitenland laten Hanna en Maartje zien hoe de kerk internationaal een rol pakt om jongens en meiden weerbaar te maken en bescherming te bieden. Zouden kerken in Nederland ook een dergelijke rol kunnen spelen?

Nacht Zonder Dak & Resister
Hanna van der Horst en Maartje Weststeijn werken samen voor Tear, een ontwikkelingsorganisatie die helpt mensen zelf op te laten staan uit armoede. Hanna werkt daar als campagnemedewerker en is onder andere bezig met Resister. Een campagne die zich inzet tegen geweld tegen vrouwen. Maartje werkt als coördinator van Nacht Zonder Dak: de jongerenactie van Tear.

Jaarlijks slapen zo’n 2500 tieners in een krotje om te ervaren hoe het is om dakloos te zijn. Daarmee halen ze geld op voor (straat)jongeren projecten van Tear, o.a. voor tienermeisjes die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. Voor meer info: www.nachtzonderdak.nl en www.resister.nl “

15. Actief met ICT!

Gerralt Landman

Ronde 2 IS VOLGEBOEKT

Actief met ICT!

ICT is hot! In deze workshop leer je verschillende handige, leuke en inspirerende tools kennen die je kunt gebruiken in het jeugdwerk en op andere plekken. We gaan hier actief mee aan de slag. Neem je telefoon mee!

Gerralt Landman
Gerralt Landman is, op zijn werk op de GSG Guido in Arnhem, docent Beeldende Vakken, docent Kunstgeschiedenis en ICT coördinator: “In het dagelijks leven ben ik een enthousiasteling die geniet van zijn vrouw, dochter, vrienden, muziek en spelletjes.”